GINOP PLUSZ-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

Támogatási összeg: 9 401 499 Ft

Projekt várható befejezési dátuma: 2025.02.15

 1. Együttműködésfejlesztés (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A résztvevő képessé válik a különböző csoportszerepek megkülönböztetésére. A képzésen résztvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és képes lesz a harmonikus együttműködő munkakörnyezet kialakítására.

A képzés tartalma:

 • Együttműködés és csoportszerepek
 • A csoporton belüli együttműködés alapjai
 • Csoporton belüli szerepek a Belbin teszt alapján
 • Az együttműködés fogalma
 • Az együttműködő magatartás jellemzői
 • A kompromisszum és a konszenzus közötti különbség
 • Kooperációs hibák felismerése és kezelése

 

 1. Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra)

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen.

A képzés tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
 • Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
 • A három alap kommunikációs stílus.
 • Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra, visszajelzések.
 1. Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! – hatékonyságnövelés

Mindennapjaink során élettereink különböző színterein törekszünk arra, hogy minél hatékonyabbak legyünk. Akadhatnak azonban olyan helyzetek, amikor törekvéseink meghiúsulnak a szükséges tudás és képességek hiányában. A képzés célja a személyes hatékonyság fejlesztése, hogy a résztvevő olyan kompetenciáit fejlessze, amelyek szükségesek ahhoz, hogy életének legtöbb színterén effektív lehessen.

A képzés tartalma:

 • Önismeret
 • Énfogalom /Énkép
 • Énprezentáció: aktuális énkép, ideális énkép, kell(ene) énkép
 • Önértékelés, önnevelés, önfejlesztés
 • Három alapvető emberi képesség – Szinergia teszt
 • Személyiségtípusok – Személyiség teszt
 • Hatékonyság fogalma, értelmezése a különböző életterületeken
 1. Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus és konfliktuskezelés alapvető témakörét (fogalma, megnyilvánulási formái, okai), elsajátítson különféle konfliktuskezelő technikákat, amelyek sikeres alkalmazása hozzásegítik az asszertív konfliktuskezeléshez.

A képzés tartalma:

 • Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai).
 • Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása
 • Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása..
 1. Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: működésfejlesztés (24 óra)

A program célja, hogy a hallgató megismerje és alkalmazni tudja azokat a hiánykompetenciákat, melynek segítségével képes lesz az alkalmazkodóképességének a javítására a folyamatműködés területén. A képzés tematikája úgy áll össze, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, ahol szükségesek az itt elsajátítható kompetenciák, mint az egyéni alapkészségek, a szervezet- és az folyamatműködés fejlesztése.

A képzés tartalma:

 • Gondolkodás elméleti és tudatos használata.
 • Koncepcióalkotás folyamata.
 • Tanulási technikák elméleti és gyakorlati ismerete.
 • Munkavégzés alaptörvényei és használatuk.
 • Szervezeti azonosság ismerete (vízió, misszió).
 • Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.
 • Az értékesítés 10 axiómájának ismerete.
 • SWOT elemzés elmélete és gyakorlata, erősségek-gyengeségek a szervezetben.
 • A minőség fogalma.
 • Hiba okok elemzése a szervezetben.
 • Munkafolyamatok tervezése.
 • Megállapodáskötés.
 • Komplex folyamattervezés.
 • Munkavégzés tudatos lépései.
 1. Központban a személyiségfejlesztés: stresszkezelés

Az egész életen át tartó tanulás egyik kulcspontjának nevezhetjük önmagunk megismerését. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a mindennapi életünkben és a munkahelyünkön egyaránt fontos, hogy kellő önismerettel rendelkezzünk. Ehhez nyújt segítséget és tudáselemeket eme képzés. A képzés célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a distressz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben..

A képzés tartalma:

 • Szituációs gyakorlat a stressz hatásainak demonstrálására.
 • A stressz fogalma Selye János nyomán (eu-stressz és disstressz, fiziológiai alapok, folyamatok a testben, biológiai háttér)
 • A stressz jelei (fizikai, mentális).
 • A stressz hatása: rövid és hosszú távú hatások.
 • A stresszmentes állapot jellemzői
 • Saját stresszfaktorok beazonosítása.
 • Work-life ballance megteremtésének módszerei
 • A kiégés fogalma, rizikócsoportok, a kiégés fázisai és ezek jellemzői.
 • A kiégés megelőzésének módszerei.
 • Stresszfaktorok minimalizálási technikái.
 • A mindennapi feszültség levezetési módszerei.
 • Preventív stresszkezelő módszerek.
 • Reaktív stresszkezelő módszerek.
 • Szituációs gyakorlat a tanultak gyakorlására, visszajelzések, önreflexiók.
 1. Időgazdálkodás

A képzés célja, hogy fejlődjön a résztvevők időkezelése, megismerjenek és kipróbáljanak különböző időgazdálkodással kapcsolatos technikákat, megtanuljanak priorizálni és mindezen ismereteket képesek egyenek bevinni a mindennapi munkavégzésükbe. Távlati cél, hogy a jó időgazdálkodással csökkenjen a résztvevőket érő stressz, legyen könnyebben megteremthető és fenntartható a munka és a magánélet egyensúlya.

A képzés tartalma:

 • Időszemlélet: hogyan segíti a saját időszemléletünk azonosítása a mindennapi időgazdálkodásunkat?
 • Időperspektívák teszt kitöltése
 • Idő vs. folyamatszemlélet – Idő és hatékonyság viszonya
 • Időmenedzsment technikák (pomodoro, listaírás – előnyök és buktatók, priorizálás, gördülő tervezés, naptár használata, időterv készítése) (elméletek és a gyakorlat)
 • Priotási elvek, prioritási rendszer felépítése
 • Kontrollszintek: határidő, módosíthatóság, tűréshatár
 • Időrabló tényezők, szokások azonosítása a mindennapokban
 • Időnyerők a mindennapi munkában
 • A halogatás okai és típusai – hogyan fordítsuk a javunkra?
 • Hogyan támogatja a munkakörnyezet kialakítása a hatékony munkavégzést?
 • A szokások hatalma a mindennapjainkban: hogyan takarítsunk meg időt a szokásaink átalakításával?
 • Kulcsszavak: időszemlélet, folyamatok, időmenedzsment technikák, fókusz, halogatás, időrablók, rendszer.
 1. Lean alapok (32 óra)

A lean filozófia gyakorlati alkalmazása eredendően a termeléshez kötődik, azonban nagyon sok eleme egyszerűsített változatban alkalmazható hétköznapjaink során is. A képzési program célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a lean filozófia alapvető módszereivel, amelyeket a képzés során hétköznapi alkalmazási alternatívákba transzferálnak. A képzés alapvető célja, hogy a résztvevő saját élményű tanulását biztosítsa azáltal, hogy nem kész alkalmazási alternatívákat kap, hanem önállóan és csoportban konstruál lean felhasználási lehetőségeket hétköznapi folyamataira. További cél, hogy a résztvevő konkrét módszereket tanuljon (értékáram, 5S, Kaizen, FOMO stb.)

A képzés tartalma:

 • A lean szemlélet alapjai
 • A lean menedzsment célja
 • 2 fő alapelv: ember tisztelete, veszteségek eltávolítása
 • Lean gondolkodásmód, alapelvek
 • Lean menedzsment építőelemei
 • Value stream mapping(VSM)
 • Veszteségek beazonosítása
 • Értékáram térkép
 • Veszteségcsökkentés
 • JIT, Kanban
 • Cella rendszerű gyártás
 • Heijunka – termelés
 • kiegyensúlyozás
 • PDCA – SDCA
 • 5S alapok
 • Szabványok, sztenderdek
 • Vizuális menedzsment
 • JIDOKA, Beépített minőség
 • Teljes körű Gépkihasználási
 • Mutató (OEE)
 • Kaizen, TPM, ECRS, SMED – alapok
ÁRAJÁNLAT KÉRÉS